Politika privatnosti

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Automobili Princip d.o.o. s registriranim sjedištem u Matije Gupca 28c, Zaprešić, voditelj je obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaka informacija, odnosno podatak ili skup podataka koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, kao što su prikupljanje, pohrana, upotreba, prilagodba ili izmjena, uvid i prijenos osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Ako imate ikakvih pitanja vezano uz našu upotrebu vaših podataka, molimo da se prvo obratite:

Poslovna jedinica:

Automobili Princip d.o.o

Velimira Škorpika 14b

Jankomir, Zagreb

+385 1 3460 222

gdpr@automobili-princip.hr

NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE

Automobili Princip obrađuju vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako izravno od nas kupite proizvod ili uslugu.
 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem naše internetske stranice automobili-princip.hr kako biste zatražili informacije o našim proizvodima i uslugama.
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, npr. ispunjavanjem kartice za odgovor ili unosom podataka online na našoj internetskoj stranici.
 • ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili vaše osobne podatke na dozvoljen način
 • ako smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora
 • ako su nam druga društva ili treće strane proslijedili vaše osobne podatke.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste maloljetni, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Kako bismo pravovaljano ažurirali vaše podatke, molimo vas da nas obavijestite o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

KOJE PODATKE O VAMA MOŽEMO PRIKUPLJATI

O vama možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:

 • Osobni podaci → datum rođenja, OIB, broj osobne iskaznice, broj boravišne iskaznice, broj bankovnog računa, zanimanje, naziv društva, obiteljski status, članovi obitelji, vozačka dozvola (kategorija) probna vožnja, spol, hobiji, preferirani način informiranja, broj šasije, registracijska oznaka.
 •  Kontaktni podaci podaci → o vašoj komunikaciji s Automobilima Princip (e-poštanska adresa (email), telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva).
 • Interesi → informacije o vašim interesima, uključujući vrstu vozila za koje ste zainteresirani.
 • Fotografije i video snimke → u slučaju prezentacija automobila i drugih sličnih događanja, možemo popratiti događaj fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Automobili Princip i društvenim mrežama.
 • Korištenje internetske stranice → način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem našeg obrasca za pružanje informacija i ostalih tehnologija za praćenje.
 • Informacije o prodaji i servisu → informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o činjenici korištenja opcije financiranja, o podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.
 • Informacije o povijesti kupca → stupanj zadovoljstva kupca, podaci o kupnji automobila uključujući model, konfiguraciju, datum kupnje, datum registracije, broj registarskih oznaka, datum narudžbe, datum isporuke, vlasnik automobila, popis cijena, informacije o jamstvu, zaprimljene ponude, rezidualna vrijednost, Opcionalni podaci o osiguranju (npr. vozilo u kućanstvu, službeno vozilo…), podaci o kupnji dijelova, dodatne opreme i lifestyle proizvoda, podaci prikupljeni prilikom posjeta poslovnici (npr. zahtjevi, informacije o konzultacijama, odgovorni prodajni savjetnik), povijest kampanje / odaziv na kampanje, povijest prigovora, povijest servisa.
 • Tehničke informacije o vozilu → informacije o trenutnim ili prošlim performansama motora i sustava u vozilu, razina goriva u spremniku, preostala kilometraža koju vozilo može prijeći s trenutnom razinom napunjenosti spremnika za gorivo, informacije o stanju u prometu u realnom vremenu (ulazni navigacijski podaci), vanjska temperatura, kilometraža, prosječna brzina.
 • Korištenje uređaja i usluga → način na koji koristite svoj uređaj (mobilni ili vozilo) i ponuđene usluge na uređaju.
 • Podaci o konfiguraciji vozila → informacije o značajkama i trenutnim postavkama vašeg vozila (identificira se pomoću identifikacijskog broja vozila).

NA KOJI NAČIN SE VAŠI PODACI MOGU KORISTITI

Korištenje osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda →

Automobili Princip prikuplja (kontaktne podatke, osobne podatke i interese, informacije o povijesti kupca) te može koristiti (informacije o prodaji i servisu, podatke o konfiguraciji vozila i tehničke informacije o vozilu) kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom suglasnošću, vaše osobne podatke možemo davati i nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka (leasing kuće, banke, STP, osiguravajuće kuće, carinska uprava, dobavljači), zbog čega s vama u kontakt može doći i neka od tih osoba. Osim prethodno navedenih osoba, vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.

Opravdanje upotrebe: legitimni interes, suglasnost. Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Automobila Princip za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim proizvodima i uslugama. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Automobila Princip da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Prodaja i servis vozila – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg vozila

Automobili Princip će prikupiti kontaktne podatke, podatke o konfiguraciji vozila, tehničke informacije o vozilu, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate vozilo kod nas kao dio prodaje ili usluge, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaše vozilo. Tim informacijama mogu pristupiti Automobili Princip u svrhu rješavanja tehničkih ili drugih problema vezano uz isporuku navedenih usluga. Gore navedeni voditelji obrade također mogu imati ograničeni pristup informacijama o lokaciji vozila tijekom postupka popravka koje će se koristiti isključivo u skladu sa zaštitnim mjerama za informacije o lokaciji.

Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje i servisa vozila predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

Opravdanje upotrebe: legitimni interesi, izvršavanje ugovora,.

Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Automobila Princip za održavanjem najviših standarda prodaje, usluga i proizvoda iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode kupaca odmjerena su u odnosu na interes Automobila Princip da obrađuje osobne podatke kupaca u navedenu svrhu.

Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Pravne obveze Automobila Princip – postizanje sukladnosti s našim pravnim obvezama prema tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima. →

Automobili Princip podliježe zakonima Hrvatske i dužan ih se pridržavati. To uključuje pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama

vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Opravdanje upotrebe: Pravna obveza, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi ugovornim partnerima i servisima.

Automobili Princip poduzima sve mjere potrebne za zaštitu vaših osobnih podataka sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Gore navedena upotreba vaših osobnih podataka dopuštena je sukladno propisima EU o zaštiti osobnih podataka na temelju sljedećih glavnih pravnih osnova:

 • kada ste pristali na obradu (privola/suglasnost);
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
 • u svrhu legitimnih interesa Automobili Princip odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

Zaštitne mjere za informacije o lokaciji

Određene usluge mogu se ponuditi samo ako odlučite otkriti svoju lokaciju ili lokaciju svog vozila. Vrlo ozbiljno shvaćamo povjerljivost takve informacije o lokaciji.

Sljedeće zaštitne mjere primjenjuju se na informacije o lokaciji (uključujući informacije dobivene u sklopu postupka servisiranja vozila):

 • Informacija se čuva u obliku koji je povezuje s vama ili s vašim vozilom samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju je suglasnost dana.
 • Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina ili ako nam to nije dopušteno).
 • Informacije o lokaciji vozila i informacije o lokaciji uređaja nisu povezane osim ako to nije nužno za pružanje tražene usluge.
 • Svaka druga upotreba informacija o lokaciji u svrhu analize izvršit će se na nepovratno anonimiziranim skupovima podataka.

Automobili Princip mogu imati pristup informacijama o lokaciji vozila i mogu imati pristup informacijama o lokaciji uređaja putem usluga koje pružaju on-line sustavi u vozilu klijenta.

SIGURNOST VAŠIH PODATAKA

Koristimo razne sigurnosne mjere, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen pristup vašim podacima te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa, i
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Zaštitne mjere za informacije o lokaciji Određene usluge mogu se ponuditi samo ako odlučite otkriti svoju lokaciju ili lokaciju svog vozila. Vrlo ozbiljno shvaćamo povjerljivost takve informacije o lokaciji.

Sljedeće zaštitne mjere primjenjuju se na informacije o lokaciji (uključujući informacije dobivene u sklopu postupka servisiranja vozila):

 • Informacija se prikuplja ili joj se pristupa u tom obliku samo kada je to potrebno pružanje tražene usluge ili gdje smo zakonski obvezni zadržati i/ili pružiti tu informaciju (i gdje smo obvezni ustupiti tu informaciju tijelu za provedbu zakona ili drugoj trećoj strani, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina ili ako nam to nije dopušteno).
 • Informacija se čuva u obliku koji je povezuje s vama ili s vašim vozilom samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju je suglasnost dana.
 • Informacije o lokaciji vozila i informacije o lokaciji uređaja nisu povezane osim ako to nije nužno za pružanje tražene usluge.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA I VAŠE PRAVO NA PRITUŽBU TIJELU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail gdpr@automobili-princip.hr ili osobno na adresu Automobili Princip, Velimira Škorpika 14b, Zagreb.

Imate pravo:

 • povući danu suglasnost – ovo pravo znači da u slučajevima kada se podaci prikupljaju na temelju slobodno dane privole, kupac ima pravo povući danu privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podatak
 • pravo na pristup podacima – ovo pravo znači da imate pravo znati tko raspolaže vašim osobnim podacima, dobiti potvrdu od voditelja obrade obrađuju li se podaci koji se odnose na vas, koji se podaci obrađuju te u koju svrhu i na koji način ih obrađujemo odnosno koristimo
 • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
 • pravo na ispravak i brisanje (pravo na zaborav) nepotrebnog odgađanja ako npr. više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, povućena je suglasnost, podaci su nezakonito obrađeni, više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu
 • pravo na ograničenje obrade u pojedinim situacijama (npr. kada je točnost podataka osporavana pa kupac želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke)
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • pravo na prigovor na svaku obradu osobnih podataka na izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade ili na legitimne interese voditelja obrade, tada voditelj ne smije više obrađivati podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti u roku od 30 dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti. Automobili Princip će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Automobili Princip postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
 •  ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.